SALGSOMRÅDET

Salgprosessen på det polske markedet

Bestillinger foretatt personlig i firmaets kontor

For å bestille må man oppgi utvendige dimensjoner av snekkeri. Deretter må man betale forskudd med kontant eller pengeoverføring av 40 % av bestillingens verdi. Det er ikke mulig å betale med kort. Etter at forskuddet er betalt, setter vi i gang med gjennomføring av bestillingen. Utførelse av bestillingen er avhengig av type snekkeri. Standard hvit snekkeri og standard farger tar 10 dager. Uvanlige farger tar opp til 6-8 uker, etter å ha kontaktet handelsrådgiver.

Elektroniske bestillinger 

Bestillinger kan foretas også elektronisk , altså på e-post eller fax på bestillingens utskrift. Deretter får kunden informasjon via telefon eller e-post om prisen for snekkeri fra handelsrådgiver. . Tid på gjennomføring av bestillinger og betalingsvilkår er avhengig av individuelle vilkår avtalt med handelsrådgiver.

Salgprosessen på det lokale markedet

Bestillinger av snekkerier uten montering.

Det må oppgis dimensjoner av bestilt snekkeri ved å sende dem på epost magdalena.hellak@bajcar.pl for å få foreløpig prisvurdering, deretter må man komme til firmaets kontor i Portowa 7 i Slupsk for å underskrive avtale og betale forskudd på 40 % av antatt bestllingsverdi. Bestillingers gjennomføringstid som i punkt 1. Henting av vinduer skjer individuelt etter å ha betalt for bestillingen på kontoret. Transport av vinduer på egen hånd.

Bestillinger av snekkerier med monteringstjeneste. 

Man må avtale måling av vinduer ved å ringe telefonnummer 59 848 61 28. Måling i Slupsk og i avstand på 20 kilometer fra Slupsk er gratis! Monteringsmannen som skal gjennomføre målingen skal kontakte den bestillende i løpet av 2 dager får å avtale møte slik at snekkerimålingen kan tas . Etter foreløpig prisvurdering i firmaets kontor ved Portowa 7 i Slupsk skal klienten få informasjon om snekkeripris på e-post eller telefon.. Etter at prisen er godkjent, må man komme til firmaets kontor for å underskrive avtale og betale forskudd på 40 % av bestillingens verdi. Gjennomføringen av bestilling skjer etter man har underskrevet avtale, i cirka 2 uker. Henting av vinduer etter at man er verdig med bestillingens oppgjør på kontoret. Transport av vinduer på egen hånd.

Ta kontakt med konsulenten vår

Michał Czech

Doradca handlowy
ds. rozwoju sprzedaży
na rynku polskim

tel. +48 59 848 61 27
michal.czech@bajcar.pl

MAGDALENA HELLAK

Doradca handlowy
ds. rozwoju sprzedaży
na rynku polskim

tel. +48 59 848 61 28
magdalena.hellak@bajcar.pl

Janusz Micio

Doradca handlowy
ds. rozwoju sprzedaży
na rynku polskim

tel. +48 59 848 61 21
janusz.micio@bajcar.pl

AGNIESZKA ADAMCZYK-SKĘPIEC

Kierownik Działu Rozwoju
Sprzedaży na rynku polskim

tel. +48 59 848 61 21
tel. +48 728 861 796
agnieszka@bajcar.pl

JUSTYNA GANCZARYK

Doradca handlowy
Dział Aluminium

tel. +48 59 848 61 51
justyna.ganczaryk@bajcar.pl

KAROL PRUSEK

Doradca handlowy
Dział Aluminium

tel. +48 59 848 61 51
karol.prusek@bajcar.pl

Proces sprzedaży na rynku niemieckim

Oferta w opracowaniu

Skontaktuj się z naszym doradcą

DARIA RZOŃCA

Mitarbeiter Vertrieb

tel. +48 59 848 61 11
tel. +48 662 119 996
daria.rzonca@bajcar.pl

ANNA MALINETSKA

Mitarbeiter Vertrieb

tel. +48 795 147 713
ganna.malinetska@bajcar.pl

ANITA SCHLEGEL

Mitarbeiter Vertrieb

tel. +48 59 848 61 51
tel. +48 600 974 886
anita.schlegel@bajcar.pl

Proces sprzedaży na rynku francuskim

Les commandes nous sont soumises par mail ou par fax. Merci d'utiliser le formulaire prevu a cet effet, formulaire disponible sur notre site. Les conditions tarifaires et les delais de livraison dependent des termes discutes individuellement avec votre representant commercial.

Skontaktuj się z naszym doradcą

STEPHANE DOUCET

Département commercial
Marchés francophones

tel. +48 59 848 61 44
tel. +48 728 861 805 stephane.doucet@bajcar.pl

Proces sprzedaży na rynku skandynawskim

Orders can be placed by contacting one of our sales representatives. The easiest way to order at our company is to send all the details (measurements, quantity, system, drawings, company details etc.) on an e - mail. We deliver in every uneven week with around 2 weeks leed time for standard orders. Leed time might be a little longer for painted/laminated windows and doors. At the begining of our cooperation we will require prepayment.

Skontaktuj się z naszym doradcą

Wojciech kozłowski

Salgskonsulent

tel. +48 662 244 107
wojtek.kozlowski@bajcar.pl

IZABELA BOMBA

Salgskonsulent

tel. +48 728 861 791
izabela.bomba@bajcar.pl

DANIEL BORZYSZKOWSKI

Salgskonsulent

tel. +48 728 861 792
daniel.borzyszkowski@bajcar.pl

Kamil Wiśniewski

Salgskonsulent

tel. +48 795 147 704
michal.czech@bajcar.pl