PRODUKTER

Vi specialiserar oss i de mest avancerade teknikerna.

Bajcar är först och främst ett av de mest teknologiskt avancerade fönstersnickerierna och fabrikerna i Polen. Som en av få har vi vår egen glas- och beklädnadsanläggning. Bajcar är en organisation med stor utvecklingspotential. Vi letar ständigt efter innovativa, moderna och intressanta tekniska lösningar och investerar i företagsutveckling. 2015 öppnade vi vår nya produktionshall som är den mest moderna tekniska investeringen. På den nya maskinparken kan vi individuellt anpassa oss till kundens olika behov redan under produktionsprocessen. Bajcar har alltid investerat in de nyaste teknikerna. Detta innebär i praktiken att våra produkter har bäst kvalitet medan tillverkningsprocessen har förkortats. Med våra lösningar och två moderna och automatiska produktionslinjer för PVC-fönster kan vi idag tillverka 2000 PVC-fönster per dag utan att förlora några tekniska parametrar eller kvalitet.Bajcar är först och främst ett av de mest teknologiskt avancerade fönstersnickerierna och fabrikerna i Polen. Som en av få har vi vår egen glas- och beklädnadsanläggning. Bajcar är en organisation med stor utvecklingspotential. Vi letar ständigt efter innovativa, moderna och intressanta tekniska lösningar och investerar i företagsutveckling. 2015 öppnade vi vår nya produktionshall som är den mest moderna tekniska investeringen. På den nya maskinparken kan vi individuellt anpassa oss till kundens olika behov redan under produktionsprocessen. Bajcar har alltid investerat in de nyaste teknikerna. Detta innebär i praktiken att våra produkter har bäst kvalitet medan tillverkningsprocessen har förkortats. Med våra lösningar och två moderna och automatiska produktionslinjer för PVC-fönster kan vi idag tillverka 2000 PVC-fönster per dag utan att förlora några tekniska parametrar eller kvalitet.

Dessutom har vi en tekniskt avancerad produktionslinje för aluminiumfönster där vi kan tillverka aluminiumprodukter från enkla standardkonstruktioner till mest komplicerade fasader eller vinterträdgårdar.

Bajcar fokuserar sig särskilt på varans kvalitet och detta gäller alla produkter. För att förbättra kvalitet på varuleverans och med tanke på miljö, har vi köpt våra egna transportfordon som uppfyller både företagets interna krav och aktuella standarder, så att våra lastbilar kan leverera produkter även i miljöskyddade områden.

Bajcar strävar ständigt efter att förbättra sin verksamhet så att det image som vi vill uppnå - som en pålitlig samarbetspartner med tydliga regler - alltid bekräftas av de tjänster som vi erbjuder.