pracownik2 0a579Świat pracy nieustannie ewoluuje. Pojawiły się nowe sposoby zarządzania siłą roboczą i nowe sposoby angażowania pracowników. Jednym z tych obszarów jest zarządzanie talentami. W tym artykule omówiono różne rodzaje kompetencji pracowników oraz sposoby zarządzania nimi w miejscu pracy.

Pracownicy są teraz definiowani nie tylko przez swoją wiedzę, umiejętności i zdolności, ale także przez ich kompetencje. Kompetencje to „know-how”, które dana osoba musi wykonać, aby wykonać określoną pracę. Są one wymagane dla pracowników na poziomie podstawowym, co czyni je atrakcyjną opcją zatrudnienia dla pracodawców.

Jak oprogramowanie HR może ułatwić proces zatrudniania dzięki trzem kluczowym funkcjom

Zarządzanie kompetencjami, umiejętnościami i talentami jest istotną częścią strategii każdego działu HR. Jest to proces oceny i rozwijania umiejętności pracowników w celu osiągnięcia celów organizacyjnych. Może przejść długą drogę w zaangażowaniu i utrzymaniu pracowników, zmniejszając stres i zapewniając możliwości rozwoju.

Oprogramowanie HR powinno być w stanie zintegrować się z innymi systemami, aby pomóc ludziom znaleźć odpowiednich kandydatów, zarządzać całym procesem rekrutacji i śledzić postępy kandydatów. Oprogramowanie HR ma trzy kluczowe funkcje w porównaniu z innymi rodzajami oprogramowania. Dzięki tym funkcjom może usprawnić proces rekrutacji i zapobiec popełnianiu błędów przez zasoby ludzkie. Powinno również być w stanie dopasować pracowników do ich idealnego stanowiska pracy, udzielać porad dotyczących pośrednictwa pracy i tworzyć raporty na temat tego, jak dobrze pracownicy radzą sobie na swoich stanowiskach.

Kompetencje pracowników do szybkiego zatrudniania właściwych osób

Zatrudnienie najlepszych ludzi do odpowiednich prac nie zawsze jest łatwe. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy prowadzisz start-up lub małą firmę, w której nie masz czasu na weryfikację potencjalnych pracowników. Świat rekrutacji zmienił się wraz z technologią ułatwiającą znalezienie wykwalifikowanych specjalistów. Obecnie istnieją platformy takie jak Upwork i Fiverr, które w krótkim czasie łączą pracodawców z wysoko wykwalifikowanymi freelancerami. Istnieją również firmy, które umożliwiają pracodawcom przeszukiwanie milionów potencjalnych pracowników, łączenie się z nimi na LinkedIn i wysyłanie im zaproszenia pocztą elektroniczną. Korzyścią dla pracodawców jest dostęp do aktualnych informacji o kandydatach, ich doświadczeniu, umiejętnościach, a nawet wymaganiach płacowych w jednym miejscu

Jakie są najlepsze narzędzia HR na rynku?

Istnieje wiele narzędzi dostępnych dla specjalistów HR do łatwej obsługi zadań administracyjnych. Najlepsze narzędzia HR to takie, które ułatwiają im znajdowanie, śledzenie i udostępnianie informacji swoim pracownikom. Jedynym problemem z tymi narzędziami jest fakt, że nie są one niezawodne. Czasami wymagają ręcznej interwencji, która jest czasochłonna.