Kiedy jest wymagane świadectwo efektywności energetycznej budynku i co warto wiedzieć

Świadectwo efektywności energetycznej budynku to dokument, który może cię zainteresować z wielu powodów. Choć nie zawsze jest wymagane, jego posiadanie staje się coraz bardziej powszechne i pożądane, zwłaszcza przy transakcjach nieruchomościami. Kiedy dokładnie musisz je mieć? Przede wszystkim, jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem swojego domu lub mieszkania. Świadectwo to dostarcza potencjalnym nabywcom lub najemcom kluczowych informacji o zużyciu energii, co wpływa na ich decyzje i koszty eksploatacji. Warto wiedzieć, że świadectwo efektywności energetycznej sporządza certyfikowany specjalista, który ocenia budynek pod kątem izolacyjności, systemów grzewczych, wentylacyjnych oraz innych aspektów wpływających na zużycie energii. Dzięki temu dokumentowi zyskujesz pełny obraz efektywności energetycznej swojego domu i możesz podjąć kroki, by ją poprawić, co nie tylko wpłynie na obniżenie rachunków, ale także na komfort mieszkania. Świadectwo efektywności energetycznej to nie tylko formalność, ale i narzędzie do świadomego zarządzania energią w budynku. Dlatego warto wiedzieć, kiedy jest wymagane i jakie korzyści niesie za sobą jego posiadanie.

Czym jest certyfikat efektywności energetycznej budynku

Certyfikat efektywności energetycznej budynku, znany również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, jest dokumentem określającym ilość energii niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, takich jak ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, oświetlenie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Jest to istotny element w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju i poprawy efektywności energetycznej budynków.

W Polsce certyfikat efektywności energetycznej budynku jest wymagany na podstawie ustawa o efektywności energetycznej budynków z 2014 roku, która wdraża postanowienia unijnej dyrektywa o efektywności energetycznej budynków (EPBD). Ustawa ta nakłada obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla nowo wybudowanych budynków oraz budynków podlegających sprzedaży lub wynajmowi. Dokument ten jest ważny przez 10 lat, po czym musi zostać odnowiony. Wprowadzenie certyfikatów ma na celu poprawa efektywności energetycznej budynków, co jest kluczowym elementem strategii UE dotyczącej zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia zużycia energii. Certyfikaty energetyczne dostarczają właścicielom i użytkownikom budynków informacji o zużyciu energii, co umożliwia identyfikację obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych i poprawy komfortu użytkowania.

Proces uzyskania certyfikatu obejmuje ocenę energetyczną budynku, która jest przeprowadzana przez certyfikowanego audytora energetycznego. Audytor analizuje różne aspekty budynku, takie jak izolacja termiczna, systemy grzewcze i chłodnicze, okna i drzwi, a także instalacje oświetleniowe. Na podstawie tej analizy sporządza raport zawierający informacje o aktualnym stanie energetycznym budynku oraz zalecenia dotyczące możliwych ulepszeń.

Dzięki świadectwom charakterystyki energetycznej właściciele budynków mogą podejmować świadome decyzje dotyczące modernizacji, które prowadzą do obniżenia zużycia energii. W praktyce oznacza to, że inwestycje w lepszą izolację, wymianę okien i drzwi na bardziej energooszczędne, czy instalację nowoczesnych systemów grzewczych i chłodniczych, mogą przynieść wymierne korzyści finansowe i ekologiczne. Dodatkowo, posiadanie certyfikatu może zwiększyć wartość rynkową nieruchomości, ponieważ potencjalni nabywcy czy najemcy coraz częściej zwracają uwagę na koszty eksploatacyjne oraz ekologiczny aspekt budynków. W związku z rosnącą świadomością ekologiczną i wzrostem cen energii, certyfikaty energetyczne stają się ważnym narzędziem w zarządzaniu nieruchomościami.

Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej budynków wprowadza istotne zmiany, mające na celu poprawę efektywności energetycznej w całej Unii Europejskiej. Zakłada, że od 2030 roku wszystkie nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne. Oznacza to, że będą musiały korzystać wyłącznie z odnawialnych źródeł energii oraz nie emitować żadnych gazów cieplarnianych podczas użytkowania.

Ta ambitna inicjatywa jest częścią szerszej strategii Europejskiego Zielonego Ładu, która dąży do uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie. W ramach tego planu, do 2050 roku cały zasób budowlany w Unii Europejskiej ma być zeroemisyjny. Wprowadzenie tych standardów będzie wymagało szeroko zakrojonych działań modernizacyjnych, w tym poprawy izolacji budynków, wymiany okien i drzwi na bardziej energooszczędne oraz instalacji systemów odnawialnych źródeł energii.

Certyfikat efektywności energetycznej budynku odegra kluczową rolę w realizacji tych celów. Będzie on nie tylko dokumentem potwierdzającym spełnienie nowych wymogów, ale także narzędziem do monitorowania postępów w dążeniu do zerowej emisji. Certyfikaty te będą musiały być aktualizowane, aby odzwierciedlać wszelkie przeprowadzone modernizacje i udoskonalenia, co pozwoli na dokładne śledzenie efektywności energetycznej budynków.

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej budynków jest również częścią pakietu Fit for 55, który ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Wdrożenie tych regulacji będzie wymagało współpracy na wielu poziomach - od rządów i samorządów, po właścicieli budynków i branżę budowlaną. Wszyscy będą musieli dostosować się do nowych standardów, co może wiązać się z wyzwaniami, ale także z ogromnymi korzyściami, takimi jak niższe koszty energii, poprawa jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo efektywności energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej, zwane również certyfikatem energetycznym, jest niezbędnym dokumentem, który określa poziom zużycia energii w budynku oraz jego wpływ na środowisko. W Polsce obowiązek posiadania tego dokumentu wynika z ustawa o efektywności energetycznej budynków, która wdraża postanowienia unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Ustawa ta ma na celu poprawę standardów energetycznych budynków oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Sprawdźmy, które budynki muszą posiadać świadectwo efektywności energetycznej.

Budynki wymagające świadectwa efektywności energetycznej

 1. Nowo wybudowane budynki

  • Każdy nowy budynek oddawany do użytku musi posiadać świadectwo energetyczne. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.
 2. Budynki podlegające sprzedaży lub wynajmowi

  • W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynku lub jego części, właściciel jest zobowiązany do przedstawienia aktualnego świadectwa efektywności energetycznej.
 3. Budynki użyteczności publicznej

  • Budynki zajmowane przez instytucje publiczne, o powierzchni użytkowej powyżej 250 m², które są często odwiedzane przez ludność, muszą posiadać certyfikat energetyczny. Przykłady obejmują szkoły, urzędy, szpitale i inne obiekty publiczne.
 4. Budynki po termomodernizacji

  • Budynki, które przeszły istotne prace modernizacyjne wpływające na ich charakterystykę energetyczną, takie jak ocieplenie, wymiana okien czy modernizacja systemów grzewczych, muszą uzyskać nowy certyfikat energetyczny.
 5. Budynki mieszkalne podlegające przekształceniom

  • W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, na przykład przekształcenia go na lokal usługowy, wymagane jest posiadanie aktualnego świadectwa efektywności energetycznej.

Wyjątki od obowiązku posiadania świadectwa energetycznego

Nie wszystkie budynki muszą posiadać świadectwo energetyczne. Ustawa przewiduje pewne wyjątki, które obejmują:

 • Budynki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską.
 • Budynki kultu religijnego, takie jak kościoły.
 • Budynki przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 2 lata.
 • Budynki o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m².
 • Obiekty przemysłowe i gospodarcze o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Wprowadzenie świadectw efektywności energetycznej jest krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju i efektywnego zarządzania energią w budynkach. Dzięki nim możliwe jest określenie, jakie działania modernizacyjne mogą przynieść oszczędności energetyczne i poprawić komfort użytkowania budynków, co jest zgodne z celami dyrektywa o efektywności energetycznej budynków.

Proces uzyskiwania świadectwa efektywności energetycznej

Proces uzyskiwania świadectwa efektywności energetycznej budynku w Polsce jest ściśle określony przez ustawa o efektywności energetycznej budynków. Poniżej przedstawiam kroki, które należy podjąć, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskać taki dokument.

1. Wybór uprawnionego audytora energetycznego

Pierwszym krokiem jest wybór uprawnionego audytora energetycznego. Audytorzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i być wpisani do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Lista uprawnionych audytorów jest dostępna na stronie ministerstwa.

2. Zebranie niezbędnych dokumentów

Właściciel budynku musi dostarczyć audytorowi szereg dokumentów, które umożliwią przeprowadzenie analizy energetycznej budynku. Wśród wymaganych dokumentów znajdują się:

 • Projekt budowlany (jeśli dostępny)
 • Plany architektoniczne
 • Dane dotyczące systemów grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych oraz instalacji oświetleniowych
 • Informacje o modernizacjach i remontach, które miały wpływ na charakterystykę energetyczną budynku

3. Wizja lokalna

Audytor energetyczny przeprowadza wizję lokalną budynku. W trakcie wizji ocenia stan techniczny budynku, jakość izolacji, rodzaj i efektywność okien oraz drzwi, a także systemów grzewczych, wentylacyjnych i chłodniczych. Wizja lokalna pozwala na dokładne określenie rzeczywistego zużycia energii przez budynek.

4. Sporządzenie oceny energetycznej

Na podstawie zebranych danych i przeprowadzonej wizji lokalnej, audytor przygotowuje szczegółową ocenę energetyczną budynku. Ocena ta obejmuje:

 • Obliczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, oświetlenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Określenie wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) i końcową (EK)
 • Identyfikację potencjalnych obszarów do poprawy efektywności energetycznej

5. Wydanie świadectwa efektywności energetycznej

Na podstawie przeprowadzonej oceny, audytor sporządza świadectwo efektywności energetycznej budynku. Świadectwo zawiera informacje o klasie energetycznej budynku, wskazuje wskaźniki zużycia energii oraz rekomendacje dotyczące możliwych działań modernizacyjnych w celu poprawy efektywności energetycznej. Dokument jest ważny przez 10 lat od daty wystawienia.

6. Przekazanie świadectwa właścicielowi budynku

Po zakończeniu wszystkich procedur, audytor przekazuje świadectwo efektywności energetycznej właścicielowi budynku. Właściciel jest zobowiązany do przedstawienia świadectwa w przypadku sprzedaży, wynajmu lub istotnych zmian dotyczących użytkowania budynku.

Uzyskanie certyfikat efektywności energetycznej budynku jest kluczowym elementem w procesie poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią. Dzięki temu dokumentowi właściciele budynków mogą świadomie planować modernizacje i inwestycje, które przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz zwiększenia komfortu użytkowania

Jak przygotować budynek do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej

Przygotowanie budynku do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej wymaga odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia kilku kluczowych kroków, które zapewnią uzyskanie pozytywnej oceny energetycznej. Jak można się do tego przygotować?

 1. Przeprowadzenie wstępnej oceny energetycznej:

  • Zanim przystąpisz do formalnego audytu, warto samodzielnie lub z pomocą specjalisty przeprowadzić wstępną ocenę energetyczną budynku.
  • Sprawdzenie stanu izolacji, okien, drzwi oraz systemów grzewczych i chłodniczych pozwoli na wstępne zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy.
 2. Modernizacja izolacji termicznej:

  • Upewnij się, że ściany, dach i podłogi są odpowiednio ocieplone.
  • Zainwestuj w materiały o niskim współczynniku przenikania ciepła, takie jak wełna mineralna, styropian czy pianka poliuretanowa.
 3. Wymiana okien i drzwi:

  • Nieszczelne okna i drzwi mogą prowadzić do znacznych strat ciepła.
  • Wymień stare okna na nowoczesne, energooszczędne modele z podwójnymi lub potrójnymi szybami oraz ramami o niskiej przewodności cieplnej.
  • Wybierz drzwi z dobrą izolacją termiczną, które pomogą zredukować straty ciepła.
 4. Optymalizacja systemów grzewczych i chłodniczych:

  • Sprawdź efektywność systemu grzewczego i chłodniczego w budynku.
  • Rozważ modernizację lub wymianę przestarzałych systemów na bardziej energooszczędne rozwiązania, takie jak pompy ciepła, kotły kondensacyjne czy systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii.
 5. Modernizacja systemu wentylacji:

  • Zainstalowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją) może znacznie poprawić efektywność energetyczną budynku.
  • Rekuperatory odzyskują ciepło z powietrza wywiewanego i przekazują je do powietrza nawiewanego, co redukuje zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.
 6. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii:

  • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne, może znacznie obniżyć zużycie energii i poprawić efektywność energetyczną budynku.
  • Montaż tych systemów często wiąże się z możliwością uzyskania dotacji lub ulg podatkowych.
 7. Regularna konserwacja i serwisowanie:

  • Regularna konserwacja i serwisowanie systemów grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych zapewni ich optymalną pracę i wydajność.
  • Upewnij się, że wszystkie urządzenia działają zgodnie z zaleceniami producenta i są wolne od usterek.
 8. Przygotowanie dokumentacji:

  • Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty, które będą potrzebne audytorowi do przeprowadzenia oceny energetycznej.
  • Dokumentacja powinna obejmować plany budynku, informacje o użytych materiałach budowlanych, dane dotyczące systemów grzewczych i chłodniczych oraz wszelkie przeprowadzone modernizacje.