Wszystko, co musisz wiedzieć o współczynnikach przenikania ciepła w nowoczesnych oknach

Choć może się wydawać techniczne, zrozumienie współczynników przenikania ciepła w oknach to klucz do wyboru najlepszego rozwiązania dla Twojego domu. Współczynniki przenikania ciepła, znane również jako U-wartości, decydują o tym, jak dobrze okna izolują wnętrze przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi. Im niższa wartość U, tym lepsza izolacyjność okna, co przekłada się na większą oszczędność energii i komfort termiczny w pomieszczeniach. Dlaczego jest to tak ważne w nowoczesnym budownictwie? Ponieważ odpowiednio dobrana izolacyjność okien może znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów utrzymania domu oraz na jego ekologiczny ślad. Przyjrzyjmy się więc bliżej, jakie nowoczesne technologie i materiały pozwalają osiągnąć najlepsze wyniki w tej dziedzinie.

Porównanie efektywności okien jedno-, dwu- i trzyszybowych

Wybór okien do naszego domu jest kluczową decyzją, która wpływa na efektywność energetyczną budynku. Porównując okna jedno-, dwu- i trzyszybowe, najważniejszym parametrem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, jest współczynnik przenikania ciepła okna. Ten współczynnik, określany również jako U, mierzy ilość ciepła, która przechodzi przez okno – im niższa wartość, tym lepsza izolacja termiczna.

 • Okna jednoszybowe - Historia okien jednoszybowych wskazuje na najwyższe wartości współczynnika U, co oznacza, że są one najmniej efektywne energetycznie. Typowy współczynnik dla starych okien drewnianych może wynosić nawet 5,0 W/(m²K), co jest wynikiem znacznych strat ciepła przez pojedynczą szybę.
 • Okna dwuszybowe - Okna dwuszybowe stanowią znaczną poprawę w stosunku do wersji jednoszybowej, z typowymi wartościami współczynnika przenikania ciepła oscylującymi wokół 2,8 W/(m²K) do 1,8 W/(m²K). Dwuszybowe konstrukcje zawierające argon lub krypton jako gaz izolacyjny mogą osiągnąć jeszcze lepsze parametry.
 • Okna trzyszybowe - Okna trzyszybowe reprezentują najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie izolacji termicznej. Te okna są wyposażone w trzy warstwy szkła z dwoma przestrzeniami wypełnionymi gazem, co pozwala osiągnąć współczynnik przenikania ciepła okna na poziomie nawet 0,5 W/(m²K). Jest to wartość idealna dla budynków energooszczędnych i pasywnych.

Choć okna trzyszybowe mają najlepsze parametry izolacyjne, ich koszt początkowy jest również najwyższy. Decydując się na takie okna, warto rozważyć długoterminowe oszczędności na ogrzewaniu, które mogą zrekompensować wyższe wydatki początkowe.

Wybierając między oknami jedno-, dwu- i trzyszybowymi, zaleca się kierowanie się nie tylko ceną, ale przede wszystkim współczynnikiem przenikania ciepła. Inwestycja w okna o wysokiej efektywności energetycznej przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i komfort termiczny wewnątrz domu. Okna trzyszybowe, mimo najwyższej ceny, oferują największe korzyści w zakresie izolacji termicznej, co jest szczególnie istotne w klimacie, gdzie zimy są surowe.

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – praktyczny przewodnik

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła okien to ważny krok w ocenie ich efektywności energetycznej. Współczynnik ten, znany również jako wartość U, wyraża ilość ciepła przenikającego przez okno i jest kluczowym wskaźnikiem przy wyborze okien, zarówno podczas budowy, jak i renowacji budynków. Wartość U mierzy się w watach na metr kwadratowy na kelwin (W/(m²K)) i im jest niższa, tym lepsza izolacyjność termiczna okna.

Wzór na obliczanie współczynnika przenikania ciepła

Do obliczenia współczynnika U można użyć wzoru: �=11��+1��+1��U=Ug​1​+Uf​1​+Ui​1​1​ gdzie:

 • ��Ug​ to współczynnik przenikania ciepła szyby,
 • ��Uf​ to współczynnik przenikania ciepła ramy,
 • ��Ui​ to współczynnik przenikania ciepła przestrzeni międzyszybowej.

Parametry potrzebne do obliczeń

 1. Współczynnik przenikania ciepła szyby (��Ug​):

  • Zależny od rodzaju szkła i liczby szyb. Na przykład, okna dwuszybowe współczynnik przenikania ciepła mogą mieć wartość około 2,8 W/(m²K), podczas gdy okna trzyszybowe mogą osiągnąć wartości tak niskie jak 0,5 W/(m²K).
 2. Współczynnik przenikania ciepła ramy (��Uf​):

  • Zależy od materiału, z którego wykonana jest rama. Drewniane ramy mogą mieć lepszą izolacyjność niż aluminiowe.
 3. Współczynnik przenikania ciepła przestrzeni międzyszybowej (��Ui​):

  • Wartość ta jest niższa, jeśli przestrzeń międzyszybowa jest wypełniona gazem, takim jak argon.

Przykładowe obliczenie

Załóżmy, że mamy okno z ramą PVC, trzema szybami i przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Wartości mogą wyglądać następująco:

 • ��=0.6W/(m²K)Ug​=0.6W/(m²K) dla trzyszybowych szyb wypełnionych argonem,
 • ��=1.1W/(m²K)Uf​=1.1W/(m²K) dla ramy z PVC,
 • ��=0.7W/(m²K)Ui​=0.7W/(m²K) dla przestrzeni międzyszybowej wypełnionej argonem.

Podstawiając te wartości do wzoru, obliczamy �U dla całego okna: �=110.6+11.1+10.7≈0.45W/(m²K)U=0.61​+1.11​+0.71​1​≈0.45W/(m²K)

Tak obliczony współczynnik przenikania ciepła wskazuje na wysoką efektywność okna w ograniczaniu strat ciepła. Jest to szczególnie ważne w kontekście oszczędności energetycznych i kosztów ogrzewania, co czyni obliczenia wartości U niezwykle użytecznym narzędziem przy wyborze okien.

Czynniki wpływające na efektywność energetyczną okien drewnianych i PCV

Wybór materiału ramy okna i rodzaju szyby ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej Twojego domu. Oto kluczowe czynniki, które wpływają na efektywność energetyczną okien drewnianych i PCV, ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika przenikania ciepła:

 1. Materiał ramy:

  • Drewniane: Naturalna izolacyjność drewna przyczynia się do niższego współczynnika przenikania ciepła. Jednak drewno wymaga regularnej konserwacji, aby zapobiec pogorszeniu jego właściwości izolacyjnych.
  • PCV: Ramy z PCV są odporne na warunki atmosferyczne i nie wymagają tak intensywnej konserwacji. Są również dobre pod względem izolacyjnym i zazwyczaj tańsze od drewna.
 2. Typ szyby:

  • Okna dwuszybowe: Zapewniają dobre izolacyjne właściwości i są standardem w nowoczesnym budownictwie.
  • Okna trzyszybowe: Oferują jeszcze lepszą izolację dzięki dodatkowej warstwie szkła i izolacji gazowej, co znacząco obniża współczynnik przenikania ciepła.
 3. Wypełnienie gazowe między szybami:

  • Wypełnienie argonem lub kryptonem zwiększa izolacyjność termiczną szyb, co jest szczególnie efektywne w oknach trzyszybowych.
 4. Powłoki niskoemisyjne (Low-E):

  • Powłoki te odbijają ciepło do wnętrza pomieszczenia, zmniejszając straty ciepła zimą i ograniczając nagrzewanie się wnętrz latem.
 5. Konstrukcja ramy i uszczelnienia:

  • Szczelność ramy i jakość uszczelek wpływają na ogólną izolacyjność okna. Nieszczelne okna mogą znacznie zwiększać straty ciepła.
 6. Standardy i wymagania normatywne:

  • Okna, które spełniają lub przekraczają normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła (na przykład normy określone przez ENERGY STAR®), oferują lepszą izolację i są bardziej energooszczędne.

Każdy z tych czynników wpływa na to, jak okna zarządzają energią w budynku. Inwestycja w okna z lepszym współczynnikiem przenikania ciepła może przynieść znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia, poprawiając jednocześnie komfort mieszkania.

Jak najniższy współczynnik przenikania ciepła wpływa na koszty ogrzewania?

Wybór okien o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła jest kluczowy dla efektywności energetycznej budynku. Im niższy jest współczynnik U okien, tym mniejsze są straty ciepła, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty ogrzewania domu. Dokonam wyliczenia, aby zobrazować, jak znacząco można zmniejszyć wydatki na energię, inwestując w okna o wysokiej izolacyjności.

Przykład obliczeniowy

Załóżmy, że mamy do ogrzania budynek o powierzchni okien 30 m². Porównajmy dwa typy okien:

 1. Okna dwuszybowe z współczynnikiem przenikania ciepła wynoszącym 1,8 W/(m²K)
 2. Okna trzyszybowe z współczynnikiem przenikania ciepła wynoszącym 0,8 W/(m²K)

Różnica współczynników wynosi 1,0 W/(m²K).

Obliczenie strat ciepła rocznie

Przyjmijmy, że okres grzewczy trwa 200 dni w roku, a średnia różnica temperatur między wnętrzem a zewnętrzem to 20°C. Wzór na straty ciepła przez okna to: �=�⋅�⋅Δ�⋅�Q=U⋅A⋅ΔT⋅t gdzie:

 • �Q – strata ciepła w kWh
 • �U – współczynnik przenikania ciepła w W/(m²K)
 • �A – powierzchnia okien w m²
 • Δ�ΔT – różnica temperatur w °C
 • �t – czas w godzinach

Straty ciepła dla okien dwuszybowych: ����=1,8⋅30⋅20⋅200⋅24/1000=51840 kWhQdwu​=1,8⋅30⋅20⋅200⋅24/1000=51840 kWh

Straty ciepła dla okien trzyszybowych: �����=0,8⋅30⋅20⋅200⋅24/1000=23040 kWhQtrzy​=0,8⋅30⋅20⋅200⋅24/1000=23040 kWh

Różnica wynosi: 51840 kWh−23040 kWh=28800 kWh51840 kWh−23040 kWh=28800 kWh

Wpływ na koszty ogrzewania

Załóżmy, że cena za kWh energii wynosi 0,7 PLN. Roczna oszczędność kosztów ogrzewania wyniesie: 28800 kWh⋅0,7 PLN/kWh=20160 PLN28800 kWh⋅0,7 PLN/kWh=20160 PLN

Jak widać, zastosowanie okien trzyszybowych z niższym współczynnikiem przenikania ciepła może przynieść znaczące oszczędności, nawet do 20160 PLN rocznie, w zależności od aktualnych cen energii. Inwestycja w okna o lepszej izolacyjności zwraca się więc nie tylko poprzez komfort cieplny, ale również przez realne obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku.

Współczynnik przenikania ciepła 0.9 vs 0.7 – analiza kosztów i korzyści

Przy wyborze okien jednym z najważniejszych parametrów, na który należy zwrócić uwagę, jest współczynnik przenikania ciepła, znany również jako wartość U. Ten parametr określa, jak dużo ciepła przenika przez okno i jest kluczowy dla efektywności energetycznej budynku. Przyjrzyjmy się różnicom między oknami o współczynniku przenikania ciepła równym 0.9 i 0.7, aby zrozumieć, jak te wartości wpływają na koszty i korzyści związane z ich użytkowaniem.

Okna o współczynniku przenikania ciepła równym 0.7 są bardziej efektywne energetycznie niż te o współczynniku 0.9. Niższa wartość oznacza lepszą izolację, co przekłada się na mniejsze straty ciepła w zimie i mniejsze przyjmowanie ciepła w lecie. To bezpośrednio wpływa na niższe koszty ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, ponieważ mniej energii jest potrzebnej do utrzymania komfortowej temperatury wewnątrz.

Okna o współczynniku przenikania ciepła 0.7 zazwyczaj kosztują więcej na etapie zakupu niż okna o wartości 0.9. Wynika to z lepszych materiałów izolacyjnych, zaawansowanych technologii produkcyjnych oraz potencjalnie dodatkowych funkcji, takich jak potrójne szyby czy specjalne powłoki niskoemisyjne. Inwestycja ta jednak może być uzasadniona przez długoterminowe oszczędności.

Długoterminowe oszczędności są jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze okien o lepszej izolacyjności. Choć początkowy koszt może być wyższy, to niższe rachunki za energię oraz lepszy komfort użytkowania mieszkania mogą szybko zrekompensować wydatki początkowe. Dodatkowo, lepsza izolacyjność może przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości, co jest ważne w kontekście długofalowego inwestowania w dom czy mieszkanie.

Stare okna skrzynkowe a nowoczesne technologie izolacyjne – czy warto modernizować?

Decyzja o modernizacji starych okien skrzynkowych i zastąpienie ich nowoczesnymi oknami o lepszych parametrach izolacyjnych jest istotnym krokiem w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynku. Stare okna skrzynkowe, które często posiadają wysokie wartości współczynnika przenikania ciepła, są jednym z głównych źródeł utraty ciepła w domu.

Stare okna drewniane, w tym okna skrzynkowe, mogą mieć współczynnik przenikania ciepła wynoszący nawet 5,0 W/(m²K) lub więcej, co oznacza, że są bardzo niewydajne pod względem termicznym. Wymiana takich okien na nowe, wyposażone w nowoczesne technologie, takie jak okna dwuszybowe lub okna trzyszybowe, które mają współczynniki przenikania ciepła rzędu 1,8 W/(m²K) lub nawet niższe, może znacząco przyczynić się do redukcji strat ciepła. Okna trzyszybowe, zwłaszcza te z najniższym współczynnikiem przenikania ciepła, mogą osiągać wartości tak niskie jak 0,5 W/(m²K). Zastosowanie takich okien nie tylko znacznie obniża koszty ogrzewania dzięki lepszej izolacji termicznej, ale także poprawia komfort mieszkania poprzez eliminację przeciągów i zimnych punktów wokół okien.

Dodatkowym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest wpływ nowoczesnych okien na wartość nieruchomości. Modernizacja okien może zwiększyć atrakcyjność i wartość domu na rynku nieruchomości, co jest ważnym czynnikiem przy ewentualnej sprzedaży budynku.